Vizyonu ve ilkeleri doğrultusunda, Tokat’ın kültür ve turizmde gelişimine yönelik faaliyet gösteren STK’lar, aktif sektör grupları, yerel aktörler, yerel yönetimler, meslek örgütleri ve paydaşlar arasında iletişim ağı oluşturmak, bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak, istişare, işbirliği ile ortak çalışma zemini hazırlamak, projeler üretmek, üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar yaparak Tokat’ın her alanda gelişimini sağlamaktır.