1-Platform çalışmalarını, “Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük” çerçevesinde yapmak,
2-Arzuları dışında üyeleri herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek,
3-Üyelerin bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,
4-Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, üyeler arasında eşitlik prensibiyle hareket etmek, demokratik kurallarla çalışmak,
5-Platformdan ayrılmak isteyen kuruluşları, üye olarak kalmaya zorlamamak ve kınamamak,
6-Siyasal kurum ve kadrolar karşısında bağımsız bir duruş göstererek, tüm siyasal yapılara eşit mesafede durmak, Tokat şehrinin tarımının (gastronomi), turizminin, ulaşımın, kentsel gelişiminin ve kalkınmasının geliştirilmesinin yararına yapılan çalışmaları desteklemek; Tokat’ın gelişimine ve kalkınma çalışmalarının sürdürülebilirliğine zarar verecek olan her türlü yanlış politik karar ve uygulamalara karşı çıkmak.