Gönüllülük nedir?
“Hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, sadece finansal ve fiziksel değil, aynı zamanda bilgi, beceri ve kabiliyetlerinin tümünün seferber edilmesine gönüllülük denir.”

Bizim için gönüllü; içinde yaşadığımız topluma katkıda bulunabilmek için, hiçbir etnik unsur ayrımı yapmadan ya da hiçbir ideolojiyi kayırmadan bilgisini, becerisini, zamanını ve emeğini turizm dahil, tüm sürdürülebilir kalkınma alanlarında, yarara dönüştürmek isteyen, her tür insani birikime ve sorumluluk bilincine sahip herkestir.

Ne Tür Katkılar Sağlayabilrsiniz?
Tokat Turizm Geliştirme Platformu olarak düzenleyeceğimiz etkinliklerimizde farklı noktalarda yer alabilir, gönüllü olarak katkıda bulunabilirsiniz.

Herkes zamanı çerçevesinde gönüllü olarak çalışmalara katılabilir. Gönüllülük her zaman ofis çalışması demek değildir. Saha çalışmaları, diyalog, ziyaretler ve fikir alışverişi, proje geliştirme, eğitim gibi çok sayıda gönüllülük yapabileceğiniz alanlar mevcuttur.

Tüm çalışmalarımızda ve etkinliklerimizde bize eşlik edebilirsiniz.
Gittiğimiz eğitim kuruluşlarında çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize Tokat’ın tanıtımı ve aidiyet duygusu kazanmaları için eğitimler verebilir, onların ihtiyaçlarına göre çözümler üretebilirsiniz.

Faaliyetlerimizin belirlenmesine ve organize edilmesine destek olabilir, fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Mesleki birikimlerinizden Tokat toplumunun yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

Bağlantıda olduğunuz firmalarla ya da paydaşlarla iş birliği yapmamızı sağlayabilirsiniz.
Siz de TURGEP’e destek olun, birlikte daha faydalı ve daha büyük işler başaralım.