TURGEP; Tokat turizmini geliştirmek, bu alanda parçacı yaklaşımları sonlandırmak, turizmde planlı çalışma prensiplerini uygulamaya sokarak turizm geliştirme çalışmalarını bütüncül ve sürdürülebilir kılmak, turizmle ilgili yapılması gerekenleri ortaya koymak, yapılmasını sağlamak, izlemek, netice almak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak, yapılacak tüm çalışmalarla ilgili olarak aktif turizmci grubuna, turizm tedarik zincirinde yer alanlara, yerel yönetimlere, meslek örgütlerine, STK’lara, paydaşlara ve yerel aktörlere kesintisiz bilgi aktarmak amacıyla bir yönetimsel organizasyon, plan ve programın devreye alınması amacıyla, sivil yerel inisiyatifin, ilgili sektörün, gönüllü kuruluşların, kamu ve yerel siyasi otoritenin itici gücünü doğru formüle eden, fonksiyonel, üretken, verimli bir yapılanma oluşturmak amacıyla, yöresel düzeyde bir araya gelerek; iletişim, istişare ve işbirliği amacıyla 14.08.2018 tarihinde, 15 kurucu STK’nın ve özel sektör’ün bir araya gelerek oluşturdukları bir çatı kuruluştur.