Tokat Turizm Geliştirme Platformu (TURGEP) adına yapılacak bağışlarınızı, yasa gereğince “Şartlı Bağış” kapsamında, “TODEX Tokat Doğa ve Extrem Sporları Kulübü” nün ……………………………………..Bankası…………………………………/ …………………………………………..…….Nolu hesabına/IBAN numarasına yatırabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT
Bağışlarınızı söz konusu hesaba yatırırken; “Tokat Turizm Geliştirme Platformu (TURGEP) nun faaliyetlerinde / harcamalarında kullanmak üzere” ibaresini ekleyiniz ve dekontunuzun bir suretini tokatturgep@gmail.com adresine gönderiniz.